Kurumsal

Misyon

Misyon
Başlık

» Burak alüminyum olarak alüminyum ekstrüzyon sanayinde sektöre yön veren Ar-Ge çalışmaları, teknolojik donanımı ve tecrübeli çalışanlarıyla müşterilerine daima en iyisini sunmak için çalışır.

» Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

» Hammadde ve enerji tüketimini azaltmak.

» Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek.

» Olası çevre kirliliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve yönetmek.

» Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı kontrol altında tutmak, azaltmak.

» İç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlamak.

» Olası iş kazalarını önlemek.