Kurumsal

Terminoloji

Terminoloji
Başlık
A
Kelime

Adhezyon
Açıklama

Yapışma kuvvetinin varlığı ile tanımlanan sıvıların metal yüzeyine tutunmasını sağlayan özelliktir.
Kelime

Akma mukavemeti
Açıklama

Aşıldığında malzemenin kalıcı şekil değişimini sağlayan gerilme değeridir.
Kelime

Alaşım
Açıklama

En az iki metalin belirli bir oranda bir araya gelerek oluşturduğu homojen karışımdır.
Kelime

Allotropi
Açıklama

Malzeme kristal yapısının sıcaklığa bağlı değişmesine denir.
Kelime

Alümina
Açıklama

Bayer prosesi ile boksit cevherinden elde edilen alüminyum oksit seramiğidir.
Kelime

Alüminyum
Açıklama

Saf halde üretimi boksit cevherinden elde edilen alüminanın elektrolizi ile gerçekleşen metaldir.
Kelime

Araiş
Açıklama

Ekstrüzyon prosesi gereği harcanan biyet ile net üretim arasındaki alüminyum miktarıdır
B
Kelime

Biyet
Açıklama

Alüminyum ekstrüzyonunda kullanılan dairesel kesitli hammaddedir.
Kelime

Boksit
Açıklama

Alüminyum üretiminde kullanılan, yapısında oksitli mineraller bulunan cevherdir.
Kelime

Boyutsal Tolerans
Açıklama

Kalite normlarına göre son ürünün maksimum değerde boyutsal sapma gösterme aralığıdır.
Kelime

Brinell Sertliği
Açıklama

Sertleştirilmiş çelik bilya yardımıyla numune üzerine uygulanan kuvvet değeri ile belirlenen sertlik değeridir.
C
Kelime

 
Açıklama

 
Ç
Kelime

Çekme Mukavemeti
Açıklama

Malzemenin plastik deformasyona uğradıktan sonra boyun vermeden taşıyabileceği maksimum gerilmedir.
Kelime

Çökelti
Açıklama

Bir faz içerisindeki bileşenin faz dönüşümü yada aşırı doygunluk gibi bir sebepten dolayı yapı içerisinde çökelmesi sonucu oluşturduğu katı ergiyik çökeltidir.
Kelime

Çökelti Sertleşmesi
Açıklama

Isıl işlem görebilen alüminyum alaşımlarına mukavemet kazandırmak için uygulanan sertleştirme mekanizmasıdır.
Kelime

Çözeltiye Alma
Açıklama

Çökelti sertleşmesi mekanizmasında hammaddeyi belirli bir sıcaklığa çıkararak gerekli yapıya ulaşmak için uygulanan ısıl işlemdir.
D
Kelime

Dağlama
Açıklama

Elektrokimyasal olarak malzeme yüzeyinin reaksiyon vermesi ile aşınmasını sağlamak.
Kelime

Distorsiyon
Açıklama

Hızlı soğuma sonucu yüksek sıcaklık farklarının yapı içerisinde oluşması sonucu malzemede meydana gelen çarpılma, şekil bozukluğudur.
Kelime

Doğal Yaşlandırma
Açıklama

Çökelti sertleşmesi mekanizmasının son basamağında malzemenin oda sıcaklığında ısıl işlem yapmadan sertlik kazanmasını sağlamak.
Kelime

Döküm
Açıklama

Metali ergime sıcaklığı üzerine çıkarıp bir kalıba dökmek suretiyle gerçekleştirilen üretim yöntemidir.
Kelime

Dummy Blok
Açıklama

Kovan içerisine biyeti veren zımbaya bağlı olan, ekstrüzyon basıncının artmasıyla biyetin kalıp yönüne ters yönde akmasını engelleyen silindirik metal parçadır.
E
Kelime

Ekstrüzyon
Açıklama

Alüminyum biyete kovan içerisinde basma kuvveti uygulayarak bağlı olan kalıbın kesit şeklini almasını sağlayan bir plastik şekillendirme yöntemidir.
Kelime

Ekstrüzyon basıncı
Açıklama

Ekstrüzyonun gerçekleşmesi adına kalıptan hammaddenin akışını sağlamak için gerekli olan basınçtır.
Kelime

Ekstrüzyon hızı
Açıklama

Ekstrüzyon prosesinde ıstampazımba) hızına bağlı olarak kalıptan hammaddenin akma hızıdır.
Kelime

Ekstrüzyon oranı
Açıklama

Ekstrüzyonda kullanılan hammaddenin yüzey alanının kalıptan çıkan ürün kesit alanına olan oranıdır.
Kelime

Ekstrüzyon presi
Açıklama

Kapasiteleri birim alanda ekstrüzyon için gerekli basınç değeri olan prosesin gerçekleştiği hidrolik makinelerdir.
Kelime

Elastik Deformasyon
Açıklama

Malzemeye uygulanan gerilme ile şekli değişen malzemenin gerilme kaldırıldıktan sonra ilk şekline dönmesi elastik deformasyondur.
Kelime

Elastisite Modülü
Açıklama

Elastik deformasyona sebep olan bir gerilme altında malzemenin birim şekil değiştirmeye olan oranıdır
Kelime

Elektrik Direnci
Açıklama

Elektrik akımı şiddetine karşı gösterilen zorluktur.
Kelime

Elektrik İletkenliği
Açıklama

Malzemenin sahip olduğu serbest elektronlar vasıtası ile elektriği taşıma özelliğine denir.
Kelime

Elektrokimyasal
Açıklama

Kimyasal reaksiyon içeren bir sistem ile elektrik akımı oluşturulmasıdır.
Kelime

Elektrolit
Açıklama

Elektroliz hücresinde elektrik akımını sağlamak amacıyla kullanılan maddelerdir.
Kelime

Elektroliz
Açıklama

Elektrik akımı yardımı ile maddeyi çözündürme işlemidir.
Kelime

Elektrostatik toz boyama
Açıklama

Polimer esaslı toz boyanın kaplanacak yüzeye püskürtülerek statik elektrik ile yapışması ve sonrasında fırında pişirilmesi ile yapılan uygulamadır.
Kelime

Eloksal
Açıklama

Alüminyuma korozyon ve aşınma direnci sağlamanın yanında mimari uygulamalar için dekoratif görüntüde kazandıran kaplama yöntemidir.
F
Kelime

Fiziksel Özellik
Açıklama

Malzemenin sıcaklık, basınç, kütle ve hız gibi kavramlarının bütününü kapsayan özelliklerdir.
G
Kelime

Galvanik korozyon
Açıklama

Metallerin sahip olduğu potansiyel farkı sebebiyle birbirleriyle olan temaslarında bu farktan dolayı oluşacak katot ve anot hücresinden dolayı anot özelliği gösteren metalin uğradığı korozyondur.
Kelime

Geçirgenlik (Admitans)
Açıklama

Eloksal kaplama prosesinde kaplamanın kalite tayini için kaplama tabakasının elektrik iletkenliği değeridir.
Kelime

Geri dönüşüm
Açıklama

Üretimde kullanılan hammaddele hurdalarının yada atıklarının yeniden değerlendirilerek kullanılmasıdır.
Kelime

Gerilme
Açıklama

Malzemenin birim alanına etkiyen, şekil değişimine zorlayan kuvvettir.
Kelime

Gevreklik
Açıklama

Plastik deformasyon göstermeden kopma yada kırılma durumudur.
Kelime

Gloss
Açıklama

Elektrostatik toz boyama prosesinde istenilen parlaklık derecesinin birimidir.
Kelime

Grafit
Açıklama

Karbonun yağlayıcı özelliğe sahip bir allotropudur.
Kelime

Grinding
Açıklama

Eloksal kaplama prosesinde yüzeyi tel fırçalarla aşındırarak alternatif bir dekoratif görüntü oluşturmak için uygulanan ön işlemdir.
H
Kelime

Hızlı soğutma
Açıklama

Çökelti sertleşmesi mekanizmasının gerçekleşmesi için yapının su, hava yada tuz ortamında soğutulmasıdır.
Kelime

Hidrolik pres
Açıklama

Akışkan taşıyıcı olarak yağ kullanılan ve bu akışkanın oluşturduğu basınç ile çalışan makinelerdir.
Kelime

Homojenizasyon
Açıklama

Döküm sonrası malzeme iç yapısını dengeleyerek sonra uygulanacak proseslere yapıyı hazır hale getiren ısıl işlemdir.
I
Kelime

Isıl iletkenlik
Açıklama

Metalik malzemeler için serbest elektronlar vasıtasıyla ısıyı iletme kabiliyetidir.
Kelime

Isıl işlem
Açıklama

Temel amacı mikroyapıyı değiştirerek malzemenin mekanik özelliklerini geliştirmek ve kontrol altına almak olan ısıtma ve soğutma işlemlerinin tümüdür.
İ
Kelime

İletkenlik
Açıklama

Elektrik, ısı ve ses gibi enerji formlarının herhangi bir madde ile taşınabilme durumudur.
Kelime

İngot
Açıklama

Hammadde olarak kullanılacak kare, dikdörtgen yada dairesel kesitli metal döküm ürünüdür.
Kelime

İnklüzyon
Açıklama

Metal dökümü sonrası yapı içerisinde döküm şartları ve sıvı metalden kaynaklanabilen safsızlıklardır.
Kelime

İşlenebilirlik
Açıklama

Malzemenin yarı mamül olarak üretilmesinden sonra talaşlı imalat gibi bir mekanik yöntemle istenilen şekil ve boyuta dönüştürülebilme kabiliyetidir.
K
Kelime

Kalıntı gerilim
Açıklama

Üretim aşamasından sonra mevcut yüklerin malzeme üzerinden kalkması sonucunda malzeme içerisinde kalan gerilimlerdir.
Kelime

Kalıp
Açıklama

Üretim proseslerinde nihai ürünü elde etmek için kullanılan onun şekline yada kesitine sahip parçalardır.
Kelime

Konveyor
Açıklama

Pres çıkışında üretilen profillerin taşındığı düzenektir.
Kelime

Korozyon
Açıklama

Malzemelerin çevre ve çalışma şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybedip doğada bulundukları forma dönerek yenime uğramalarıdır.
Kelime

Kostik
Açıklama

Eloksal prosesi mat banyolarında kullanılan sodyum hidroksit kimyasalıdır.
Kelime

Kovan
Açıklama

Ekstrüzyon presinde zımbanın biyeti içine verdiği ve baskı şartlarında yüksek gerilmelere maruz kalan parçadır.
Kelime

Köprülü kalıp
Açıklama

İçi boş profil üretiminde en yaygın kullanılan kalıp türüdür.
L
Kelime

Lot numarası
Açıklama

Üretimde kullanılan alüminyum hammaddenin fabrikasyonu aşamasında verilen parti üretim numarasıdır.
M
Kelime

Mekanik özellik
Açıklama

Dış kuvvetlerin etkisi altında malzemenin göstermiş olduğu özelliklerdir.
N
Kelime

Numune
Açıklama

Ürünü birebir bütün özellikleri ile yansıtan örneğidir.
Ö
Kelime

Ölü metal zonu
Açıklama

Kovan ve biyet arasındaki sürtünmeye bağlı olarak oluşan metal akışının kalıp içerisine gerçekleşmesini sağlayan ve akış sonunda araiş olarak oluşan bölgedir.
Kelime

Ön ısıtma
Açıklama

Homojenize olmuş biyetin kalıba verilmeden önce kademeli olarak ısıtılarak çözeltiye alma ısıl işleminin yapılmasıdır.
Kelime

Ön işlem
Açıklama

Eloksal ve toz boya prosesleri öncesinde yüzey hazırlama için yapılan işlemler bütünüdür.
P
Kelime

Pigment
Açıklama

Boya üretiminde kullanılan renk verici kimyasal maddedir.
Kelime

Pişirme
Açıklama

Elektrostatik toz boyama prosesinde malzeme yüzeyine yapışan boyanın fırın ortamında tutularak boyada jelleşme sağlanmasıdır.
Kelime

Plastik deformasyon
Açıklama

Elastik deformasyonun aşıldığı bir gerilmede malzemenin kalıcı olarak önce homojen sonrasında boyun vererek gösterdiği şekil değişimidir.
Kelime

Polimer
Açıklama

Monomer olarak adlandırılan C, H, O, N gibi elementlerden oluşan moleküllerin kovalent bağlanması sonucu meydana gelen yapıdır.
Kelime

Polisaj
Açıklama

Parlak bir yüzey isteniyorsa eloksal kaplama öncesi profil yüzeyinin cila ile parlatılmasıdır.
Kelime

Porozite
Açıklama

Malzeme yapısı içerisindeki gözenekliliktir.
Kelime

Profil
Açıklama

Alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin bütününe profil denir.
Kelime

Puller
Açıklama

Presten çıkan profilin konveyor sisteminde taşınmasını sağlayan pres donanımıdır.
R
Kelime

Renklendirme
Açıklama

Eloksal kaplamada profillerin uygun kimyasal içerisinde belirli süre bekletilerek istenen renge dönüştürülmesidir.
Kelime

Rockwell sertliği
Açıklama

Malzeme yüzeyine çelik bilya yada elmas konik uç ile ön yükleme yaptıktan sonra ana yüklemenin yapılması ile elde edilen sertlik birimidir.
S
Kelime

Saf alüminyum
Açıklama

Elektroliz hücresinde alüminadan elde edilen alaşımsız alüminyumdur.
Kelime

Sertlik
Açıklama

Malzemelerin mukavemet özelliğine paralel olarak gelişen kırılmaya çizilmeye karşı gösterdikleri dirençtir.
Kelime

Soğuk germe
Açıklama

Üretilen profilin hızlı soğutma sonrası iki ucundan sabitlenip doğrusallığını sağlamak adına gerilmesidir.
Kelime

Solid kalıp
Açıklama

İçi dolu yada herhangi bir boşluk içermeyen profilleri üretmede kullanılan kalıp türüdür.
Kelime

Spesifikasyon
Açıklama

Bir malzeme yada ürünün sağlaması zorunlu olan teknik özelliklerin belirtildiği şartnamede sunulan gereksinimlerdir.
Kelime

Sineklik
Açıklama

Malzemelerinin düşük gerilmelerde plastik deformasyona uğrayarak kolayca şekil değiştirebilme özelliğidir.
Kelime

Sürünme
Açıklama

Malzemenin uzun süreli mekanik yükler altında genellikle yüksek sıcaklıkta gösterdiği plastik deformasyondır.
Ş
Kelime

Şekillendirilebilirlik
Açıklama

Malzemelerin sünek özellik göstererek kolayca şekil değiştirme yeteneğine sahip olmasıdır.
T
Kelime

Takoz
Açıklama

Döküm sonrası belli bir uzunlukta üretilen biyetin preste kullanılmak üzere daha kısa boylara kesilmiş şeklidir.
Kelime

Talaşlı imalat
Açıklama

Tornalama, frezeleme yada delme gibi mekanik iş sonucu metal yüzeyinden talaş kaldırma ile gerçekleştirilen üretim yöntemidir.
Kelime

Tane boyutu
Açıklama

Döküm şartlarına bağlı olarak gelişen malzemenin mekanik özelliklerini önemli ölçüde etkileyen bir mikroyapı terimidir.
Kelime

Teknik çizim
Açıklama

Üretilecek bir parçanın yada profilin şekil ve boyut olarak bütün değerlerinin belirtildiği ölçekli çizimdir.
Kelime

Tenefer
Açıklama

Ekstrüzyon kalıplarının çalışma sonrası yüzeylerinin aşınması ve sertliklerini kaybetmesi sonrası bu özelliklerini yeniden kazandıran azot ortamında yüksek sıcaklıkta yapılan bir işlemdir.
U
Kelime

 
Açıklama

 
Ü
Kelime

 
Açıklama

 
V
Kelime

Vizkozite
Açıklama

Akışkan bir malzemenin akmaya karşı gösterdiği dirençtir.
Y
Kelime

Yarı mamül
Açıklama

Tek başına yada işlenmeden kullanılamayan, nihai ürün elde etmek için üretilen malzemelerdir.
Kelime

Yaşlandırma
Açıklama

Çökelti sertleşmesi mekanizmasında hızlı soğuma sonrası denge fazının oluşumunu sağlayan ısıl işlemdir.
Kelime

Yoğunluk
Açıklama

Birim hacimdeki kütle miktarıdır.
Kelime

Yorulma
Açıklama

Değişken çok yönlü fakat plastik deformasyon olması gereken yük değerleri altında malzemenin göstermiş olduğu hasardır.
Z
Kelime

 
Açıklama